Om het steenuilbeschermingsproject nog in lengte van dagen te kunnen steunen is het essentieel dat het Zeeuws Steenuilfonds financieel blijft groeien. Daarom zoekt het fonds actief naar nieuwe donateurs. Er zijn verschillende mogelijkheden om het fonds te steunen, u kiest de vorm van uw inzet welke het best bij u past:

Financiële steun

 • Periodieke giften zijn belasting aftrekbaar als

  de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
  Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging. (Voorwaarde dat u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging

 • Erflating – vastgelegd in een testament
 • Sponsoring vanuit uw bedrijf

  U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer
  Iban NL71 ABNA0510336167
  van  
  Het Zeeuws Landschap
  Postbus 25 4450 AA Heinkenszand 
  tgv het Zeeuws Steenuilfonds  (dit is heel belangrijk om bij uw betaling te vermelden)           
                                                                                                                                             

Misschien bent u naast het schenken van een financiële bijdrage ook nog geïnteresseerd/bereid om in overleg een bijdrage te leveren aan onderstaande taken?  (meerdere opties zijn mogelijk)

 Praktische steun

 • Schenking van materiaal in de vorm van hout voor nestkasten of artikelen voor de verkoop,
 • Schenken van zelfgemaakte kunstvoorwerpen voor de verkoop in onze stands
 • Website vervolmaken en onderhouden                                                      
 • Facebookpagina  bijhouden                                                                           
 • Voorlichter of gastheer/vrouw bij exposities, markten en verenigingen
 • Acquisitie bij bedrijven (voor sponsoring)                                                  
 • Nestkasten timmeren                                                                                       
 • Helpt u mee met de verkoop van artikelen op markten en braderieën
 • Een aanbeveling te schrijven in ons gastenboek

Misschien wilt u zelf wel een steenuilenkast op uw terrein? U moet dan wel bedenken dat uw terrein aan een aantal eisen moet voldoen. De volgende terreinkenmerken zijn belangrijk:

1) op en rond de plek van een kast is een zekere mate van menselijke bedrijvigheid 

2) rondom de nestkast zijn voldoende schuilplekjes, zoals oude knotwilgen of andere holle bomen, een bouwvallig schuurtje of een houtstapel 

3) er bevindt zich een wei of grasveld, bij voorkeur begraasd door (klein)vee. In de wei staat het gras niet hoger dan 10 cm, in de wei staan weidepaaltjes 

4) voorkeur voor een hoogstam-appelboom, -notenboom, -kastanjeboom of oude knotwilg, vanwege horizontale takken en beschutting tegen direct zonlicht 

5) het is mogelijk om tijdens het broedseizoen de huiskatten ’s nachts op te sluiten 

6) er wordt buiten geen gif tegen muizen en ratten gebruikt 

7) mest van vee is opgeslagen in de open lucht 

8) de kast staat niet te ver van een woonhuis of wandelpad vandaan, steenuilen bevinden zich graag in de buurt van mensen, net als ransuilen en kerkuilen 

9) binnen een straal van 1 km bevinden zich andere geschikte steenuilbiotopen om uitwisseling mogelijk te maken.

Wat te doen wanneer men een steenuiltje vindt?

Jonge steenuilen verlaten hun broedholte wanneer ze ongeveer 3 weken oud zijn, ze kunnen dan nog niet vliegen. Ze klauteren rond in hun nestboom waarbij ze regelmatig op de begane grond terechtkomen. Dat geeft niet, ze zijn in staat om langs het schors van de boom weer terug te klimmen. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld als er gaas rond de boomstam is aangebracht of wanneer te zwak zijn. Zit het uiltje in de buurt van de broedkast, zet hem dan indien mogelijk, daarin weer terug. Zit het uiltje er later opnieuw, maak dan onder de boom een mogelijkheid om in te schuilen, zoals een pallet, omgekeerd kistje of takkenril. Dus steenuiltjes die op de grond rondlopen en een fitte indruk maken, laat u zo veel mogelijk met rust.

Een ziek uiltje moet zo snel mogelijk naar het vogelasiel gebracht worden. Zieke uiltjes zitten in elkaar, zijn nat of hebben ongedierte op hun lijf. Bel 144. Ga niet zelf proberen het beestje op te lappen, ze zijn zeer gevoelig voor diarree, waaraan ze zullen sterven.

Informatie over steenuilen:

Mail naar info@zeeuwssteenuilfonds.nl wanneer je een spreekbeurt over (steen) uilen wilt houden, je ontvangt dan informatie, braakballen, opgezette uil enz.

Het is ook mogelijk om tegen een donatie voor het Steenuilfonds een Powerpoint presentatie aan te vragen. Veldmedewerker Peter Boelee komt bij u op bezoek en vertelt aan de hand van prachtige foto’s over het steenuilbeschermingsproject van midden Zeeland.